جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱
مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان ابلاغ شد.

به گزارش سرویس اجتماعی نودادبرتر، برای اطلاع از جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ با نودادبرتر همراه باشید.

جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از 20 مرداد 1401

جزئیات آیین نامه نهایی رتبه بندی معلمان از ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان را امضا و ابلاغ کرد.

یکی از اصلاحات این طرح حذف مجازات انتظامی و محرومیت از رتبه بندی است.

هیئت وزیران در جلسه نهم مرداد ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری

از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موافقت کرد.

اَهَمِ اصلاحات آئین نامه در هیئت دولت به قرار زیر است:

عبارت شرط داشتن کد مستخدمی حذف شد.

تمام بازنشسته‌های بعد از ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مشمول رتبه بندی می‌شوند.

ماده ۶ مربوط به تغییر رتبه‌های شغلی در قانون م خ ک حذف شد.

مجازات انتظامی و محرومیت از رتبه بندی حذف شد.

تبصره ۴ ماده ۳ اضافه شده:

اجرای رتبه بندی منوط به تکمیل فرآیند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود.

اشکالاتی که به اعتقاد کارشناسان همچنان باقی مانده است:

عدم استفاده از عبارت حداقل قبل از درصدها

ماده ۵: عدم اختصاص رتبه آموزشیار و تخصیص فوق‌العاده آن به صورت موقت تا یک سال به کسانی که امتیاز کسب نکنند.

تبصره ۲ ماده ۵: داشتن دو سال ارزشیابی برای جدیدالاستخدامی‌ها برای ارزیابی رتبه بندی

تبدیل وضعیت منوط به کسب رتبه استاد معلم است.


مطالب مرتبط:


متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان رتبه بندی

متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان رتبه بندی

متن کامل آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان رتبه بندی

مصوبه اصلاح آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان (تصویبنامه شماره ۸۱۸۴۳/ت۶۰۱۵۱ مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت آموزش و پرورش- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۵/۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۷۳۱۷۵/۴۸۶۴۵ مورخ ۳/۵/۱۴۰۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویبنامه شماره ۵۹۴۲۶/ت۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳- مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از معلمان موضوع جزء (۱) ماده (۲)، اشخاص موضوع تبصره ماده (۴) قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان.

۲- تبصره (۳) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود.

تبصره ۳- اشخاصی که هم‌اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و ترتبیت رسمی عمومی بر عهده ندارند،

از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)،

کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونینی که معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند) و

افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) اصلاح می‌شود:

تبصره ۴- اجرای رتبه‌بندی منوط به تکمیل فرآیند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود.

۴- در جدول شماره (۳) ذیل تبصره (۲) ماده (۴)، در ستون مربوط به شایستگی‌های حرفه‌ای، امتیاز مربوط به آموزشیار معلم به رقم (۱۲۰) و امتیاز مربوط به مربی معلم به رقم (۱۳۰) اصلاح می‌شود.

۵- در تبصره (۴) ماده (۴)، بعد از عبارت “قانونی هستند.” عبارت “مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند.

در غیر اینصورت هیئت های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود.” الحاق و تبصره (۵) ماده یاد شده حذف می‌شود.

۶- ماده (۶) حذف و عنوان مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۷- در بند (۱) ماده (۹)، عبارت “طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی” به عبارت “آیین‌نامه” اصلاح و در بند (۳) ماده یادشده،

بعد از عبارت “اعضای هیئت ممیزه” عبارت “مشمول قانون” الحاق می‌شود.

۸- در ماده (۱۱)، عبارت “و در صورتی که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزیابی محروم خواهد شد” حذف می‌شود.

۹- در ماده (۲۱)، عبارت “مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین” به عبارت “رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین)” اصلاح می‌شود.

۱۰- در ماده (۲۴)، عبارت “و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره محروم خواهد شد.” حذف می‌شود.

طرح رتبه بندی در بودجه ۱۴۰۱

طرح رتبه بندی در بودجه 1401

طرح رتبه بندی در بودجه ۱۴۰۱

مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه قبل از اینکه به سایر مخارج دولت بپردازد به فصل یک یعنی حقوق و دستمزدها پرداخته

و اعتبار لازم برای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده است، به همین دلیل وزارت آموزش و پرورش نباید در اجرای طرح رتبه بندی معلمان طفره برود.

رتبه‌بندی معلمان از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ قرار بود اجرا ‌شود و معوقه آن هم پرداخت می‌شود.

اما دولت به دلیل کمبود اعتبارات و … این طرح را سال پیش اجرایی نکرد و با اصرار برخی نمایندگان مجلس قرار شده از پاییز امسال اجرایی شود،

هرچند نباید فراموش کرد که این طرح ۱۲ سال در دولت‌ها و مجالس پیشین پیگیری شده و فراز و نشیب زیادی داشته و ممکن است امسال هم اجرایی نشود،

زیرا با احتساب تمامی هزینه ها این طرح برای کل یک سال چیزی در حدود حداقل ۲۵ هزار میلیارد هزینه نیاز دارد و با در نظر گرفتن حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان

هزینه‌های جاری دولت در سال جاری هزینه قابل توجهی است. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه های دولت از محل مالیات و ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان

آن از محل گمرک و سود بازرگانی تامین می شود و از آنجایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه رتبه‌بندی معلمان شرط اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آموزش

برشمرده به نظر می رسد دولت همچنان برای اجرای این طرح مشکلات اعتباری دارد و صریح به این موضوع اشاره نمی کند،

اما سکوت آموزش پرورش در قبال اجرای آن حکایت از موانع اجرای آن در سال جاری دارد.

نماینده مجلس با بیان اینکه در قانون پیش بینی شده که رتبه بندی در مهر ۱۴۰۰ باید در حقوق فرهنگیان اعمال شود گفت:

پیش از این فراکسیون فرهنگی مجلس با حضور وزیر آموزش پرورش و مسئولان سازمان برنامه جلساتی داشته است و از وزیر خواسته شد که آیین نامه اجرایی را ابلاغ کنند و این کار انجام شده است

غلامرضا شریعتی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ برای رتبه بندی تامین اعتبارات لازم پیش بینی شده است، از این رو امسال باید حتما اجرایی شود، افزود:

مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه قبل از اینکه به سایر مخارج دولت بپردازد به فصل یک یعنی حقوق و دستمزدها پرداخته

و اعتبار لازم برای طرح رتبه بندی معلمان پیش بینی شده است.

او درباره دلایل عدم تمایل دولت برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان گفت:

شاید بعضی از مصوبات اشکالاتی دارند اما وقتی دولت لایحه ای به مجلس می آورد پیش بینی های لازم برای درآمدهای آنها انجام داده است

به همین دلیل می توان گفت که این مصوبه امسال به طور قطع اجرایی می شود.


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : مریم بالوی فیلی