جمعه, ۷ مهر , ۱۴۰۲
پ

برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + زمان و ساعت بازی

برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + زمان و ساعت بازی
برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + زمان و ساعت بازی
برنامه کامل بازی های جام جهانی 2022 قطر با ساعت بازی های مشخص شد.

به گزارش سرویس ورزشی نودادبرتر، برای اطلاع از برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و همچنین زمان و ساعت بازی با نودادبرتر همراه باشید.

گروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

گروه تیم ملی ایران در جام جهانی 2022 قطر

گروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مطابق قرعه‌کشی انجام شده جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تیم ملی فوتبال ایران در گروه B با انگلیس، آمریکا و برنده پلی‌آف اروپا (ولز، اوکراین یا اسکاتلند) همگروه شد.

از سوی دیگر تیم ملی ولز موفق شد در کاردیف مقابل اوکراین پیروز شود تا پس از ۶۴ سال یکی از تیم‌های اروپایی حاضر در جام‌جهانی نام بگیرد و ولز حریف ایران در جام جهانی شد. و البته واکنش فیفا به همگروهی ولز با ایران و انگلیس هم جالب بود.

اولین دیدار معتبرترین رویداد فوتبالی جهان از ساعت ۱۳:۳۰ روز ۳۰ آبان، در ورزشگاه البیت و میان قطر و اکوادور برگزار می‌شود.

برنامه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

برنامه جام جهانی 2022 قطر

برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

ساعت بازی های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مرحله گروهی

۳۰ آبان
 • بازی دوم: سنگال – هلند، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • بازی سوم: انگلیس – ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه
 • زمان بازی اول: قطر – اکوادور، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه البیت
 • بازی چهارم: آمریکا – ولز، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
اول آذر
 • بازی پنجم: آرژانتین – عربستان، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 • بازی ششم: مکزیک – لهستان، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی هفتم: فرانسه – پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی هشتم: دانمارک – تونس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۲ آذر
 • بازی نهم: اسپانیا – پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا)، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • بازی دهم: آلمان – ژاپن، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • زمان بازی یازدهم: بلژیک – کانادا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
 • بازی دوازدهم: مراکش – کرواسی، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۳ آذر
 • بازی سیزدهم: برزیل – صربستان، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 • بازی چهاردهم: سوئیس – کامرون، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی پانزدهم: پرتغال – غنا، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی شانزدهم: اروگوئه – کره جنوبی، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۴ آذر
 • بازی هفدهم: انگلیس – آمریکا، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • بازی هجدهم: ولز – ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • زمان بازی نوزدهم: قطر – سنگال، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
 • بازی بیستم: هلند – اکوادور، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۵ آذر
 • بازی بیست‌ویکم: فرانسه – دانمارک، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 • بازی بیست‌ودوم: تونس – پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی بیست‌وسوم: آرژانتین – مکزیک، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی بیست‌وچهارم: لهستان – عربستان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۶ آذر
 • بازی بیست‌وپنجم: بلژیک – مراکش، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • بازی بیست‌وششم: کرواسی – ۴۲، ساعت ۱۶:۳۰،‌ ورزشگاه الثمامه
 • زمان بازی بیست‌وهفتم: اسپانیا – آلمان، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
 • بازی بیست‌وهشتم: ژاپن – پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا)، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۷ آذر
 • بازی بیست‌ونهم: پرتغال – اروگوئه،‌ ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 • بازی سی‌ام: کره جنوبی – غنا، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی سی‌ویکم: برزیل – سوئیس، ساعت ۱۹:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی سی‌ودوم: کامرون – صربستان، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۸ آذر
 • بازی سی‌وسوم: هلند – قطر، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • بازی سی‌وچهارم: اکوادور – سنگال، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • زمان بازی سی‌وپنجم: ولز – انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
 • بازی سی‌وششم: ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۹ آذر
 • بازی سی‌وهفتم: لهستان – آرژانتین، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الجنوب
 • بازی سی‌وهشتم: عربستان – مکزیک، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی سی‌ونهم: تونس – فرانسه، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی چهلم: پلی‌آف اول (پرو، امارات یا استرالیا)- دانمارک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۱۰ آذر
 • بازی چهل‌ویکم: ژاپن – اسپانیا، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • بازی چهل‌ودوم: پلی‌آف دوم (نیوزیلند یا کاستاریکا) – آلمان، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • زمان بازی چهل‌وسوم: کرواسی – بلژیک، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
 • بازی چهل‌وچهارم: کانادا – مراکش، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۱۱ آذر
 • بازی چهل‌وپنجم: کامرون – برزیل، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه الجنوب
 • بازی چهل‌وششم: صربستان – سوئیس، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • زمان بازی چهل‌وهفتم: کره جنوبی – پرتغال، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
 • بازی چهل‌وهشتم: غنا – اروگوئه، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

مطالب مرتبط:


برنامه کامل جام جهانی 2022 قطر

برنامه کامل جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

مرحله یک‌هشتم نهایی

۱۲ آذر
 • بازی چهل‌ونهم: صدرنشین گروه A – تیم دوم گروه B، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه خلیفه
 • بازی پنجاهم: صدرنشین گروه C – تیم دوم گروه D، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
۱۳ آذر
 • بازی پنجاه‌ودوم: صدرنشین گروه D – تیم دوم گروه C، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه
 • بازی پنجاه‌ویکم: صدرنشین گروه B – تیم دوم گروه A، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۱۴ آذر
 • بازی پنجاه‌وسوم: صدرنشین گروه E – تیم دوم گروه F، ساعت ۱۸:۳۰،‌ ورزشگاه الجنوب
 • بازی پنجاه‌وچهارم: صدرنشین گروه G – تیم دوم گروه H، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه ۹۷۴
۱۵ آذر
 • بازی پنجاه‌وپنجم: صدرنشین گروه F – تیم دوم گروه E، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
 • بازی پنجاه‌وششم: صدرنشین گروه H – تیم دوم گروه G، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل

برنامه بازی های یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + ساعت بازی ها

 

مرحله یک‌چهارم نهایی

۱۸ آذر
 • بازی پنجاه‌وهفتم: برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
 • بازی پنجاه‌وهشتم: برنده دیدارهای ۵۳ و ۵۴، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه اجوکیشن سیتی
۱۹ آذر
 • بازی پنجاه‌ونهم: برنده دیدارهای ۵۱ و ۵۲، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
 • بازی شصتم: برنده دیدارهای ۵۵ و ۵۶، ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه الثمامه

مرحله نیمه‌نهایی

۲۲ آذر
 • بازی شصت‌ویکم: برنده دیدارهای ۵۷ و ۵۸، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه لوسیل
۲۳ آذر
 • بازی شصت‌ودوم: برنده دیدارهای ۵۹ و ۶۰، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت
۲۶ آذر
 • دیدار رده‌بندی: ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی خلیفه
۲۷ آذر
 • دیدار فینال: ساعت ۱۸:۳۰، ورزشگاه لوسیل

برنامه کامل گروه B جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر

۳۰ آبان

 • انگلیس – ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بین‌المللی الخلیفه
 • آمریکا – ولز، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی

۴ آذر

 • ولز – ایران، ساعت ۱۳:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • انگلیس – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه البیت

۸ آذر

 • ولز – انگلیس، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه احمد بن علی
 • ایران – آمریکا، ساعت ۲۲:۳۰، ورزشگاه الثمامه

بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
 • نویسنده : علی اکبر رضایی

برچسب ها

نتیجه بازی آرژانتین فرانسه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + نتایج کامل بازی ها 26 آذر 1401
جام جهانی 2022 قطر:

نتیجه بازی آرژانتین فرانسه در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + نتایج کامل بازی ها

نتایج بازی های جام جهانی قطر مشخص شد.

برنامه بازی های یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + ساعت بازی ها 16 آذر 1401
ساعت بازی ها یک چهارم نهایی از 18 آذر 1401 ؛

برنامه بازی های یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + ساعت بازی ها

بازی های یک هشتم نهایی به پایان رسید حال ساعت و زمان چهار بازی یک چهارم نهایی را مشاهده کنید.

برنامه بازی های یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + ساعت بازی ها 10 آذر 1401
جدول بازی های یک هشتم نهایی جام جهانی قطر:

برنامه بازی های یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر + ساعت بازی ها

تیم های مرحله یک‌ هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص شدند.

ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تحریریه نوداد برتر در سایت منتشر خواهد شد.
 • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.