فال حافظ در ۲۷ آذر ۱۴۰۰
فال حافظ در ۲۷ آذر ۱۴۰۰
فال حافظ در 27 آذر 1400 منتشر شد.

به گزارس نودادبرتر؛ فال حافظ در ۲۷ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

غنیمت دان و می خور در گلستان

که گل تا هفته دیگر نباشد

ایا پرلعل کرده جام زرین

ببخشا بر کسی کش زر نباشد

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که قدر جوانی ات را بدان و به خاطر مسائل کوچک غمگین نباش. وجودت مثل گلستانی است که چند روزی سبز و با طراوت است و بعد خزان زندگی آن را از بین می برد. اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به مستمندان کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت دهنده دلهاست.


مطالب مرتبط:


فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست

به فسوسی که کند خصم رها نتوان کرد

عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت

نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که تقدیر را نمی توان عوض کرد. با چه می جنگی نمی توانی سرنوشت خود را تغییر دهی. البته تو نظر بدی نداری. با مردم هم سر جنگ نداشته باش. از خداوند طلب یاری کن و نیز هر کسی از راه رسید نمی تواند رفیق شفیقی برایت باشد.

 

فـال حـافـظ متولدین خرداد در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب

گو برون آی که کار شب تار آخر شد

تـعـبـیـر فال حافظ:

 فال حافظ امروز شما نشان می دهد ستاره بخت و اقبال شما می درخشد و فالتان بسیار فرخنده است. نعمت و مال به سویتان می آید. به ذکر و ثنای خداوند بپردازید. اتفاقات عجیبی رخ می دهند که همگی بسیار خوب هستند و دولت به همراه می آورند و این به خاطر تدبیر و عقل خودت می باشد. در همه حال با خدا باش.

 

فـال حـافـظ متولدین تیر در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید تا زمانی که غمگین و ناراحت باشی، نمی توانی تصمیم درست بگیری. با طعنه ی حسودان میدان را خالی نکن به روی خودت نیاور و خودت را مترل کن. از خداوند کمک بخواه. فعلا اوضاع همین است باید بسازی ولی دست بدخواهان رو می شود و تو دوباره نامت بر سر زبان ها افتد و روزگارت از گذشته بهتر می شود.

فـال حـافـظ متولدین مرداد در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

باده صافی شد و مرغان چمن مست شدند

موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد

بوی بهبود ز اوضاع جهان می‌شنوم

شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید هر چه دارید از ایمان و دل پاک شماست. نتیجه ی صبوری و درایت خودتان را به زودی خواهید دید. زمینه را برای رسیدن به مقصود خودتان فراهم آورید. وضعی پیش می آید که شما از نظر مادی و معنوی تغییر می کنید و بار معنویاتتان بیشتر می شود.

 

فـال حـافـظ متولدین شهریور در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد

عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد تغییر و تحولات بسیار زیادی در زندگیت رخ می دهد. دوباره دلت جوان می شود. قدر سلامتی خود و اطرافیانت را بدان. ماه شعبان و رمضان فرصت بسیار خوبی است برای دعا و رسیدن به حاجات. بسیار خوش هستی چون همه چیز برایت آفریده شده است.

 

فـال حـافـظ متولدین مهر در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

قد خمیده ما سهلت نماید اما

بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

در خانقه نگنجد اسرار عشقبازی

جام می مغانه هم با مغان توان زد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که تصمیم شما باعث سربلندی تان و نیز مایه ی افتخار برای همگان خواهد شد. دنیای مادی و معنوی تان تضمین می شود. درهای بسته به رویتان باز می شود و شما خیلی زود به مراد دلتان می رسید اما مواظب سلامتی خودتان باشید. هر چه دارید از دولت قرآن است.

 

فـال حـافـظ متولدین آبان در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری

کز اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد

خیال شهسواری پخت و شد ناگه دل مسکین

خداوندا نگه دارش که بر قلب سواران زد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد که مثل کوه استوار باش. صبح صادق در حال دمیدن است و تو در همین صبح به کام دل می رسی. این فال برای تو دولت و سعادت و مقام را یکجا بشارت می دهد. نکند زمانی که به تمام حاجاتت رسیدی خدا را فراموش کنی و منش و اخلاقت تغییر کند که در این زمان خداوند همه چیز را از تو خواهد گرفت.

 

فـال حـافـظ متولدین آذر در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

سر و دستار نداند که کدام اندازد

زاهد خام که انکار می و جام کند

پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید در زندگی بکوش، لباس صبر بر تن بپوش، با دانایان بجوش، عزت نفس را به هیچ قیمتی مفروش.

 

فـال حـافـظ متولدین دی در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد

شب تنهاییم در قصد جان بود

خیالش لطف‌های بی‌کران کرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز  شما می گوید بسیار ناراحت هستی، پلی شده ای برای موفقیت دیگران. جلوی ضرر را از هر جا بگیری به نفع توست. حاجتی داری که برای رسیدن به آن طاقت را از کف داده ای زود به نیت خودت می رسی به اندازه ی یک چشم برهم زدن.

 

فـال حـافـظ متولدین بهمن در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ در 27 آذر 1400

رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی‌ارزد

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که دنیا و تمام آنچه که در آن است نمی ارزد که بخواهی به خاطرش اشک بریزی و غصه بخوری. گول بعضی از افراد را نخور که می خواهند تو را از ایمانت جدا کنند و به راه کج بکشانند. سجاده ی تقوی خویش را به خواندن نماز رنگین کن. اگر به حرف دوستانت گوش کنی پشیمان می شوی. قناعت پیشه کن تا اینکه تاج سلطنت روی سرت بگذارند.

فـال حـافـظ متولدین اسفند در ۲۷ آذر ۱۴۰۰

تعبیر فال حافظ

در بحر فتاده‌ام چو ماهی

تا یار مرا به شست گیرد

در پاش فتاده‌ام به زاری

آیا بود آن که دست گیرد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید شما از کلیه ی رقیبان خود سبقت می گیرید و همه را از میدان به در می کنید. شانس پیروزی در دست خودتان هست. آن را گم نکنید یا نگذارید رقیبان آن را از دستتان بربایند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
  • نویسنده : آیدا رضایی
  • منبع خبر : رکنا