پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ از چه زمانی پرداخت می شود؟
پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ از چه زمانی پرداخت می شود؟
میزان سقف پاداش پایان خدمت در سال 1401 طبق بودجه سال جدید مشخص شد.

به گزارش نودادبرتر؛ زمان پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

سقف پاداش پایان خدمت در سال ۱۴۰۱

پاداش پایان خدمت مشمولان ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال آینده ۴۴۵ میلیون تومان تعیین شد.

در این بنده آمده است: پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (۴.۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ پرداخت.

در این گزارش به نقاط قوت و بررسی ارقام نخستین سند مالی دولت سیزدهم پرداخته و کاهش کسری بودجه و اصلاح سیاست ارزی را از نکات مثبت دانسته است.

در این گزارش آمده است:‌

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال 1401 طبق بودجه

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ طبق بودجه

* نقاط قوت لایحه
۱- کاهش کسری بودجه احتمالی تامین نشده

۲- افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای عمرانی از بودجه عمومی

۳- کنترل رشد سهم حقوق و دستمزد از بودجه عمومی

۴- افزایش پلکانی حقوق

۵- اصلاح سیاست ارز ترجیحی

در بخش مصارف ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق بازنشستگی کشوری، ۷۵ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان حق بیمه شاغلان و سایر موارد منظور شده است. آنچه دولت تحت عنوان حقوق دستمزد یا همان جبران خدمات کارکنان دولت می‌پردازد ۲۷۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال 1401 طبق بودجه

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ طبق بودجه

* نقاط ضعف بودجه
۱-عدم کفایت منابع اختصاص یافته به سیاس تهای حمایتی و جبران اصلاح سیاست ارز ترجیحی

۲- بیش‌برآوردی درآمدهای مالیاتی

۳- حذف برخی احکام اصلاحی و انضباطی در حوزه شرک تهای دولتی

۴- نبود قاعده مشخص و رویه یکسان در تعیین دستگاه های اصلی و تابعه

۵- فقدان الگوی مشخص و کارآمد در استفاده از منابع اختصاص یافته به ایجاد رشد اقتصادی مناسب نبودن ساز و کارها

۶-پیشنهاد شده مبنی بر ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران و لزوم اصلاح آن

* تغییرات در شیوه بودجه ریزی
انتقال برخی جداول و اطلاعات لایحه بودجه به فایل اطلاعات تکمیلی نظیر:

۱- بودجه دستگاه های تابعه

۲- اعتبارات انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰

۳- اعتبارات دستگاه های اجرایی بر حسب فصول هزینه

۴- لیست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای مجوز ماده ۲۳

۵- اعتبارات واحدهای آموزشی و پژوهشی تابعه

۶- کاهش تعداد دستگاه‌های جدول شماره ۷ لایحه به ۵۰ دستگاه و ارائه لیست دستگاههای تابعه به تعداد ۴۳۴ دستگاه و ارائه لیست واحد های آموزشی و پژوهشی تابعه به تعداد ۳۳۰ ردیف و حذف ۲۸۷ ردیف نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰

۷- اتصال تخصیص اعتبار دستگاه به تحقق منابعی که تحصیل آن بر عهده دستگاه است.

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال 1401 طبق بودجه

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ طبق بودجه

همچنین در جدول متفرقه لایحه پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۲۲.۶ هزار میلیارد تومان، اجرای طرح رتبه بندی معلمان ۲۵ هزار میلیارد تومان و تامین آب و ابرسانی اضطراری به شهر‌ها و روستاها ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع دارد.

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال 1401 طبق بودجه

میزان پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ طبق بودجه


مطالب مرتبط:


شرایط دریافت پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

پاداش پایان خدمت مشمولین قانون حالت اشتغال، قوانین و مقررات پاداش پایان خدمت به شرح زیر اعلام می‌شود:
برابر قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/۲/۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به کارکنان رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول مقررات استخدامی هیأت علمی دانشگاه تهران در صورت رضایت از خدمات آنان به هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود. به استناد تبصره ۳ ماده یک این قانون به مستخدمان شاغل که شهید یا از کار افتاده شوند، این پاداش به صورت کامل پرداخت می‌شود.

قانون حالت اشتغال مصوب ۳۰/۶/۷۲ قانون واحدی است که به استناد آن خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی مشمول آن می‌شوند و در بهره‌مندی از مزایای آن دارای شرایط یکسان و واحدی هستند، لذا اختلافی که برخی مجریان و متصدیان در دستگاه‌های اجرایی با توجه به عضویت قبل از شهادت و جانبازی برای اعطای امتیازات قائل می‌شوند و بین نیروهای رسمی، ثابت، بسیجی، قراردادی و وظیفه تفاوت می‌گذارند اقدامی مغایر با قانون است. پاداش پایان خدمت از تسهیلاتی است که متأسفانه مغایرت‌هایی در اجرای آن درباره ایثارگران مشمول حالت اشتغال وجود دارد که به آن اشاره خواهد شد.

الف- خانواده شهدا : حقوق حالت اشتغال خانواده شهدا اعم از کشوری و لشکری توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود. احکام کارگزینی حسب مورد توسط دستگاه‌های اجرایی صادر و این حقوق باید برابر حکم صادره پرداخت شود. از این لحاظ تفاوتی میان وضعیت خدمتی شاغلین قبل از شهادت وجود ندارد. تمامی افرادی که با عضویت وظیفه، بسیجی و رسمی در مأموریت نیروهای مسلح به شهادت می‌رسند، عائله‌ تحت تکفل آنان تا ۳۰سال خدمت از حقوق شهید هم‌طراز با کادر ثابت با دریافت تمامی حقوق و مزایا و همواره از ۲درجه بالاتر برخوردار خواهند شد و با تکمیل ۳۰سال سنوات خدمت، پاداش پایان خدمت معادل ۳۰ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌ها به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می‌شود. چنانچه شهید مجرد بوده باشد و والدین وی تحت کفالت شهید بوده یا حسب مقررات بعد از شهادت تحت کفالت قرارگیرند، این پاداش به والدین پرداخت می‌شود. تنها نکته‌ای که در این‌باره وجود دارد والدین شهیدی هستند که از بنیاد شهید و امور ایثارگران مستمری دریافت می‌کنند. به عبارتی والدین تحت کفالت نبوده یا حسب مقررات تحت کفالت قرار نمی‌گیرند که قانون در خصوص پرداخت پاداش سنوات آنان مسکوت است.

ب- جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی : تمامی جانبازان و آزادگانی که ازکارافتاده کلی شده‌اند، برابر قانون از پاداش پایان خدمت برخوردار خواهند بود و وضعیت خدمتی آنان قبل از جانبازی تأثیری در پاداش پایان خدمت آنان ندارد.

جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی حسب قوانین و مقررات شامل گروه‌های زیر خواهند بود:

۱- جانبازان و آزادگان کادر ثابت نیروهای مسلح که حقوق حالت اشتغالشان را از نیروهای مسلح دریافت می‌کنند. بدیهی است با تکمیل ۳۰سال سنوات، پاداش پایان خدمت خود را قبل از تسویه حساب و انتقال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح دریافت خواهند کرد. مستخدمین دستگاه‌های کشوری، پاداش خود را از دستگاه اجرایی محل خدمت دریافت می‌کنند.

۲- جانبازان و آزادگان بسیجی که حقوق حالت اشتغالشان را از بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت می‌کنند، باید احکام حقوقی آنان هم‌طراز کادر ثابت نیروهای مسلح پرداخت شود و پاداش پایان خدمت آنان پس از تکمیل ۳۰ سال سنوات، منطبق با حقوق کادر ثابت نیروهای مسلح محاسبه و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

۳- جانبازان و آزادگان سرباز وظیفه که حسب قانون باید احکام آنان هم‌طراز کادر ثابت نیروهای مسلح صادر و پاداش آنان نیز همانند نیروهای رسمی پرداخت شود. اما نکته‌ای که درباره سربازان وجود دارد ارسال خلاف قانون پرونده‌های آنان به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است. لذا این پرونده‌ها باید به سازمان قبلی آنان عودت داده شده و با تکمیل ۳۰سال سنوات و پرداخت پاداش پایان خدمت به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح عودت داده شود.

دو نکته حائز اهمیت درباره پاداش پایان خدمت

نکته اول: جانبازان و شهدای مردمی که در غیر مأموریت نیروهای مسلح جانباز ازکارافتاده کلی و شهید شده‌اند و حقوق آنان توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می‌شود، مشمول دریافت پاداش پایان خدمت بوده و این پاداش را از بنیاد شهید دریافت می‌کنند.

نکته دوم: تاریخ احتساب ابتدای ۳۰سال خدمت برای جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی است.آنچه از قوانین استنباط می‌شود و کامل‌ترین و جامع‌ترین نظر در این باره است، این است که تاریخ اعزامی که فرد در آن مأموریت به درجه جانبازی نائل شده ملاک عمل قرار گیرد و سنوات قبلی جبهه و… به این مدت افزوده شده و با تکمیل ۳۰سال سنوات، پاداش پایان خدمت پرداخت شود.


بیشتربخوانید:


 

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۲ میانگین: ۱]
  • نویسنده : علی اکبر رضایی