پاداش پایان خدمت کارکنان در سال ۱۴۰۱
پاداش پایان خدمت کارکنان در سال ۱۴۰۱
میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در سال 1401 اعلام شد.

به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، پاداش پایان خدمت کارکنان در سال ۱۴۰۱ مشخص شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ رقم پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را اعلام کرد.

میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در سال ۱۴۰۱

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از تعیین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در جلسه امروز اعضای این کمیسیون خبر داد.

جزئیات افزایش ۲۷ میلیونی پاداش پایان خدمت بازنشستگان در ۱۴۰۱

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست صبح امروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه درباره موضوع پاداش پایان خدمت کارکنان دولت بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۴۴۵ میلیون تومان بود که پس از بحث و بررسی این عدد به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده آمده است پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۴۴۵ میلیون تومان می‌شود.

در ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

معافیت مالیاتی شامل کدام کارکنان می شود؟

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت که سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد و حقوق‌های بیشتر از این میزان مشمول مالیات پلکانی خواهند شد.

زارع گفت: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که حقوق‌های تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.

وی افزود: مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد، از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان ۲۰ درصد و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان، ۳۰ درصد تعیین شد.

به گفته زارع، این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود.

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان

مطابق مفاد جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰:

«پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا،

مدیران و کارکنان کلیه ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و

سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و

تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.»

با توجه به اینکه حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال ۹۹ (۲۲.۴۶۸.۰۰۰) ریال تعیین گردیده است، لذا :

۳۰×(۷×۲۲.۴۶۸.۰۰۰ ریال)

در نتیجه: حداکثر پاداش پایان خدمت کارکنان دولت در سال (۹۹) با احتساب (۳۰)سال خدمت، از مبلغ حدودا (۴۷۲) میلیون تومان تجاوز نخواهد کرد.

مثال : چنانچه در حال حاضر کارمندی ۳۰ سال سابقه خدمت دولتی داشته باشد و آخرین حقوق و مزایای مستمر ایشان نیز، (۱۴) میلیون تومان باشد پاداش پایان خدمت وی برابرخواهد بود با (۴۲۰) میلیون تومان. بنابراین با این حقوق و مزایا نیز به سقف نمی‌رسد.


مطالب مرتبط:


میزان افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱

بنا بر بودجه ۱۴۰۱، حداقل حقوق پایه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. همچنین پاداش پایان خدمت کارکنان دولت ۴۴۵ میلیون تومان اعلام شد.

مدیران دولتی و اساتید دانشگاه نیز حداکثر می‌توانند تا سقف ۳۷ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. تغییرات در حقوق و دستمزد کارکنان دولت در بودجه ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

۱. رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند

نمی‌تواند از سه درصد (۳%) مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۰ به علاوه پنج میلیون و سیصد و سی و هشت هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال بیشتر باشد.

۲. حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی،

به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰ %) به شرح زیر به گونه‌ای افزایش می‌یابد تا طبقات پایین‌تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

در حکم حقوق سال ۱۴۰۱، مبلغ پنج میلیون و ۳۳۸ هزار (۵،۳۳۸،۰۰۰) ریال به علاوه سه درصد (۳%) آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۰، اضافه می‌گردد.

پس از اعمال افزایشات مذکور، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول،

نباید از چهل و پنج میلیون (۴۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال کمتر باشد.

۳. در سال ۱۴۰۱ در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح،

وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون

مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها،

به میزان ۱۰ درصد (۱۰ %) افزایش می‌یابد.

بررسی موضوع قانون پرداخت  پاداش خدمت کارکنان

۴. پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶/‏۰۲/‏۱۳۷۵‬ با اصلاحات و

الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور

به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و

سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف چهار میلیارد و ۴۵۰ میلیون (۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال خواهد بود.

۵. سقف ناخالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداخت‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۱ به

گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و

سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور،

سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر سیصد و هفتاد میلیون (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر ماه تحت هر عنوان و

از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و

همچنین شرکت‌ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی و

عیدی پایان سال از حکم این جز مستثنی است.


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
  • نویسنده : آیدا رضایی