نحوه محاسبه حقوق کارکنان ۱۴۰۱ + جدول
نحوه محاسبه حقوق کارکنان ۱۴۰۱ + جدول
نحوه محاسبه حقوق کارکنان در سال 1401 مشخص شد.

به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، نحوه محاسبه حقوق کارکنان ۱۴۰۱ را در نودادبرتر دنبال کنید.

حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱

Minimum and maximum salaries of employees in 1401

حداقل و حداکثر حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱

در سال آینده یعنی سال ۱۴۰۱ سبد معیشت کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای خانوارهای ۳.۳ نفری تعیین شده است.

همچنین نرخ تورم طبق اعلام مرکز آمار، تا بهمن ماه سال ١۴٠٠ به ۴.۴۱ درصد رسیده است که نسبت به سال قبل ده درصد کاهش داشته است.

حداقل حقوق کارمندان و کارگران ۵۷.۴ درصد افزایش و به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان رسید، این رقم در سال جاری ۴ میلیون و ۳۷۶ هزار تومان بوده است.

وزیر کار اضافه کرد: برای خانوارهای با ۳٫۳ نفر یعنی یک آقا، خانم و ۱٫۳ فرزند حداقل حقوق ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال جاری که ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان بوده، حدود ۲٫۲ میلیون تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان رسیده است.

جدول حقوق و مزایا کارمندان و کارگران ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

ردیف شرح ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰
۱ حداقل دستمزد روزانه ۸۸۵,۱۶۵ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ۵۷/۴
۲ حداقل دستمزد ماهیانه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ۴۱,۷۹۷,۵۵۰ ۵۷/۴
۳ حق مسکن ماهیانه ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۴.۴
۴ حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۴۱.۷
۵ حق اولاد برای هر فرزند ۲,۶۵۵,۴۹۵ ۴,۱۷۹,۷۵۰ ۵۷/۴
۷ حق سنوات ماهانه (شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار) ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰
۸ مجموعه دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار ۳۷,۰۵۴,۹۵۰ ۵۶,۷۹۷,۵۰۰ ۵۳/۳
۹ مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۳۹,۷۱۰,۴۴۵ ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ ۵۳/۴
۱۰ مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۴۲,۳۶۵,۹۴۰ ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ ۵۳/۷
مجموعه دریافتی افراد متاهل ۳/۳ نفری ۴۱,۹۰۷,۰۹۴ ۶۴,۳۳۱,۱۷۵ ۵۳/۵
  • جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱ (اعداد به ریال است)
  • مطابق ماده ۴١ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

مالیات کارکنان در سال ۱۴۰۱

سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت در سال آینده، ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و

همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان متغیر است.

این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

  •  ۱۵۰ میلیون تومان مالیات سالانه %۱۰
  • تا ۲۵۰ = %۱۵
  • برسد به ۳۵۰= %۲۰
  • از آن بالاتر= %۳۰

مطالب مرتبط:


نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

How to calculate salary 1401

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۱

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹

پس از بحث و بررسی، حداقل مزد سال ۱۴۰۱ را تصویب کرد. که قرار است طی بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شود.

بر این اساس، جدول حقوق دریافتی کارکنان در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می‌باشد:

۱- حداقل دستمزد روزانه: ۱/۳۹۳/۲۵۰

۲- حداقل دستمزد ماهانه: ۴۱/۷۹۷/۵۰۰

۳- حق مسکن: ۶/۵۰۰/۰۰۰

۴-  بن کارگری: ۸/۵۰۰/۰۰۰

۵- پایه سنوات: ۲/۱۰۰/۰۰۰

۶- حق اولاد: ۴/۱۷۹/۷۵۰

۷- حداقل دریافتی با دو فرزند (بدون کسر حقوق): ۶۷.۲۵۷.۰۰۰ ریال

۸- حداقل دریافتی کارگران ۳.۳ نفری (بدون کسر حقوق): ۶۴.۳۳۱.۱۷۵ ریال

۹- حداقل دریافتی کارگران با یک فرزند (بدون کسر حقوق): ۶۳.۰۷۷.۲۵۰ ریال

۱۰- حداقل دریافتی کارگران بدون فرزند و بدون سابقه: ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ریال

* در نظر داشته باشید میزان حق مسکن برای اجرایی شدن نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که پس از تصویب و ابلاغ اجرایی خواهد شد؛

حقوقبنابراین حق مسکن در حال حاضر همان مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ می‌باشد.

نحوه محاسبه سایر سطوح مزدی

مثال: کارگری که از سال ۹۵ استخدام شده و سال ۱۴۰۰ پایه حقوق آن ۳۱.۹۲۱.۷۷۰ بوده، حقوق آن در سال ۱۴۰۱ چقدر خواهد بود؟

پاسخ: دستمزد روزانه سال ۱۴۰۰ (۱.۰۶۴.۰۵۹) * ۳۸ درصد افزایش + عدد ثابت ( ۱۷۱.۷۲۲)+ پایه سنوات روزانه سال ۱۴۰۱ (۷۰.۰۰۰) = ۱.۷۱۰.۱۲۳ ریال

دستمزد ماهیانه = ۵۱.۳۰۳.۶۹۰ ریال

محاسبه دستمزد بر اساس سابقه کار (پایه سنوات)

به دست آوردن پایه سنوات تجمیعی نیاز به محاسبات سال به سال آن از ابتدای استخدام تا سال جاری است. جداول تصاعدی مزد ۱۰ و ۳۰ ساله، مزد ثابت (مجموع مزد شغل و پایه سنوات) را بر اساس سابقه کار کارگران نشان می‌دهد.

مالیات حقوق در سال ۱۴۰۱ و سقف معافیت مالیاتی

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و  فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.

محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری کارگران در سال ۱۴۰۱

Final table of increase in workers' wages in 1401

جدول نهایی افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱

فوق‌العاده هر ساعت اضافه کاری: ۲۶۶.۱۰۵ ریال

فوق‌العاده نوبت کاری صبح و عصر (۱۰%): ۴.۱۷۹.۷۵۰ ریال

نوبت کاری صبح، عصر، شب (۱۵%): ۶.۲۶۹.۶۲۵ ریال

نوبت کاری صبح و شب یا عصر و شب (۲۲.۵%): ۹.۴۰۴.۴۳۸ ریال

حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۱

با تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ میزان حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شد.

نحوه محاسبه میزان عیدی کارگران فرمول ثابتی دارد که برای افرادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند. البته که برای افراد دارای کمتر از یک سال سابقه کار نیز فرمولی برای محاسبه عیدی مشخص شده است که در ادامه ذکر خواهد شد.

فرمول های محاسبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

مزد هر ساعت کار : (مزد روزانه) تقسیم بر (۷.۳۳)

اضافه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۱.۴ × ساعات اضافه کار

جمعه کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۴ × ساعات جمعه کاری

شب کاری قانون کار : مزد ساعتی × ۰.۳۵ × ساعات شب کاری

حق بیمه کل از حاصل: (پایه حقوق + بن کارگری)*۳۰% بدست می آید.

مالیات بر حقوق سال ۹۹: ( سقف مالیاتی مربوطه – حقوق مشمول مالیات ) * درصد مالیات ردیف مربوط

حق سنوات ماهانه : ۲.۵ × سابقه کار به ماه × مزد روزانه کارگر

عیدی و پاداش: (سابقه کار به سال) × (دوبرابرآخرین حقوق ماهیانه)


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : آیدا رضایی