میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و فرهنگیان در سال ۱۴۰۱
میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و فرهنگیان در سال ۱۴۰۱
میزان افزایش حقوق کارکنان از جمله، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و سربازان را در سال 1401 مشخص شد.

به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران و فرهنگیان در سال ۱۴۰۱ را در نودادبرتر دنبال کنید.

میزان افزایش حقوق های ۱۴۰۱ طبق بودجه

The amount of salary increase 1401 according to the budget

میزان افزایش حقوق های ۱۴۰۱ طبق بودجه

در بودجه سال ۱۴۰۱، رویکرد دولت این است که بجای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد، قدرت خرید را افزایش خواهد داد.

در سال قبل مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود در بودجه سال ۱۴۰۱، رویکرد دولت این است که بجای اینکه حقوق‌ها را افزایش دهد،

قدرت خرید را افزایش خواهد داد.

دولت ، این سیگنال را به جامعه رساند که در سال آینده، نباید منتظر افزایش حقوق به شیوه سال‌های قبل بود؛ هدف دولت این است که

با کنترل هزینه‌ها در جهت انضباط مالی و کنترل کسری بودجه قدم بردارد تا نیاز به تحمیل تورم به کل جامعه نباشد.

درصد افزایش حقوق ها

نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه ‌های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد

حقوق آن ها از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

بر این اساس ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری،

اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد(۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه ای افزایش یابد

که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین(مشخص)، والدین شهداء و

کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون(۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال کمتر نباشد.

حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی مشغول بکار هستند ده درصد(۱۰%) افزایش می یابد.

مقایسه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱

Comparison of salary increases in 1401

مقایسه افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۱

دو گروه کارمندان و کارگران بزرگترین شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. حقوق کارمندان را نمایندگان مجلس و حقوق کارگران را سه ضلع

شورای عالی کار یعنی نماینده دولت، نماینده کارفرمایی و نماینده کارگری تعیین می‌کنند.

حقوق کارگران ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.

همچنین کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک هزینه مسکن

سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.

با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند

هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است.

در واقع حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافته، این میزان افزایش موجب اعتراض کارفرمایان شد اما به نظر نمی‌رسد این اعتراض‌ها راه به جایی ببرد.

حقوق کارمندان ۱۴۰۱

در خصوص کارمندان نیز بر اساس مصوبه مجلس، حقوق گروه‌های مختلف کارمندان دولت، ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

اما مشروط به اینکه براساس آخرین حکم کارگزینی افراد، حقوق هیچ کدام از کارمندان از پنج میلیون و ششصد هزار تومان کمتر نباشد.

بر این اساس می‌توان گفت حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. این یعنی حقوق کلیه کارمندان دولت

تنها ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما حقوق افرادی که کمتر از این رقم است، بدون توجه به افزایش ۱۰ درصدی، باید به مبلغ پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

این میزان افزایش حقوق شامل دستگاه‌های اجرائی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری،

اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات می‌شود.

حقوق سربازان ۱۴۰۱

براساس مصوبه مجلس حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد(۶۰%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد

مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و حقوق سربازان متاهل نوددرصد(۹۰%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی

بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.

به عبارتی دیگر حداقل حقوق سربازان در سال آینده به بیش از سه میلیون تومان برسد و میانگین حقوق سربازان نیز به چهار میلیون تومان نزدیک

می‌شود که نسبت به دو سال پیش حدود ۱۰ برابر افزایش حقوق را شاهد هستیم.


مطالب مرتبط:


حداقل و حداکثر افزایش حقوق ها

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران با ۵۷.۴ درصد افزایش، به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

این در حالی است که در سال گذشته میزان پایه حقوق کارمندان و کارگران ماهانه ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان بود. علاوه بر این،

حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

میزان ۵۷ درصدی افزایش حقوق باعث شد که برخی افراد نسبت به این درصد واکنش نشان دهند. اما شورای عالی کار اعلام کرده است که

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه زندگی خانوار کارگری تعیین شود.

طبق جدول منتشر شده در بلاگ ایران تلنت برای حقوق ۱۴۰۱، مؤلفه‌های حقوق وزارت کار مانند سنوات، حق اولاد و حق مسکن از ۴۰ درصد

افزایش تا ۵۷ درصد افزایش خواهند شد.

در جدول حقوق و مزایا سال ۱۴۰۱، تمامی اعداد به ریال می‌باشد و اطلاعات آن توسط شورای عالی کار اعلام شده است.

حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه مجلس حداقل حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان تعیین شده است که میزان افزایش آن ده درصد خواهد بود.

 حقوق بازنشستگی و میزان افزایش آن در سال ۱۴۰۱ به تمام وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر

صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی تعلق می‌گیرد. طبق مصوبه مجلس، حقوق بازنشستگان نباید از پنجاه میلیون ریال کمتر باشد.

معافیت مالیاتی برای میزان حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱

بر اساس مصوبه شورای عالی کار و مجلس، مشخص شد که میزان ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در سال و کمتر مشمول پرداخت مالیات نشود.

اما برای دریافتی سالانه بیشتر از این مبلغ، میزان پرداخت مالیات به شرح زیر می‌باشد:

  •  ۱۵۰ میلیون تومان مالیات سالانه %۱۰
  • تا ۲۵۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۱۵
  • تا ۳۵۰ میلیون تومان مشمول مالیات سالانه %۲۰
  • از ۳۵۰ میلیون تومان بیشتر مشمول مالیات سالانه %۳۰

نظر شما در مورد میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۱ چیست و آیا به نظر شما این میزان افزایش برای کارگران و کارمندان مناسب است؟


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : آیدا رضایی