فال ابجد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
فال ابجد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱
فال ابجد در 25 فروردین 1401 منتشر شد.

نودادبرتر، فال ابجد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ را در نودادبرتر ببینید.امیدواریم امروز بخت شما با خوشی، سلامتی، تندرستی،شادی، نشاط و عاقبت بخیری آغاز شود.

فال ابجد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

Abjad horoscope on April 25, 1401

طالع بینی ابجد در ۲۵ فروردین ۱۴۰۱

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : آ ج ج

تعبیر : چیزی حلال به تو رسیده و یا می‌رسد گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجیده خاطر است ، از او دلجویی کن. افرادی تنگ نظر با تو دشمنی می‌کنند. به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی. در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن . آنچه را که آرزو داری به آن می‌رسی انشاءالله.


مطالب مرتبط:


فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : د آ ب

تعبیر : طالعت روشن است. موفقیت خوبی در پیش داری. بر بدخواهان و مخالفان پیروز می‌شوی و به مراد و مقصود می‌رسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو می‌رسد.نودادبرتر اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگومگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمی رسد.

فال ابجد متولدین خرداد

ابجد فال شما : ب آ د

تعبیر : آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن می رسی زیرا طالعت روشن است. از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نصیبت می‌شود. از کار خود بهره مند می‌شوی و از دوستان باوفا شادمان خواهی شد.نودادبرتر اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید. به صلاح و نفع شما خواهد بود.

فال ابجد متولدین تیر

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر : هر نیت و قصدی که داری برآورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می‌آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری اگر قصد انجام کاری داری دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی.

فال ابجد متولدین مرداد

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر : آینده خوبی در انتظار توست. اگر کمی همت کنی ، زندگی خوبی خواهی داشت. راه موفقیت برای تو باز است. اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت.نودادبرتر ترفند بد خواهان را پشت سر می گذاری و به مراد و خواسته ات می رسی .در همه امور به خدا توکل کن.

فال ابجد متولدین شهریور

ابجد فال شما : ب ج ب

تعبیر : این نیتی که کرده ای خوب است. در کارت گشایش دیده می‌شود. به زودی خبری به تو می‌رسد که تو را شادمان می‌کند. اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوب است. اگر کسی نصیحت به تو کرد آن را بپذیر. صلاح تو در آن است. امسال سال خوبی برای تو است . به خداوند توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.

 

فال ابجد متولدین مهر

ابجد فال شما : ج ب د

تعبیر : طالع خوبی داری . در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری می‌رسی. شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکتر شوی. امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است. به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا می‌کنی. به زودی خبری خوشحال کننده دریافت می‌کنی . اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

 

فال ابجد متولدین آبان

ابجد فال شما : د ج ب

تعبیر : در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد. یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می‌آوری . کارها بر وفق مراد تو خواهد بود. سود یا پول زیادی نصیبت می‌شود. با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد.نودادبرتر مال حلال خوبی به دست می‌آوری. قدر آن را بدان و شکر خدا کن . می‌توانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما : د ب د

تعبیر : طالع خوبی داری و به خواسته ات می‌رسی. روزی حلال به دست تو می‌رسد قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی ، چون صدمه بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی. ان شاءالله

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : ب آ آ

تعبیر : طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست. اگر قصد سفر داری یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود. غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت می داند برای تو پیش بیاید.

فال ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما : آ ب د

تعبیر : به زودی از طرف شخص بزرگی کمکی به تو خواهد رسید و گشایشی در کارت پیدا می‌شود. از آسیب بدخواهان دور می مانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر می‌شوند.نودادبرتر اگر قصد سفر داری انجام بده. اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده . بخت با شما یار است . فرزند صالحی نصیب شما می‌شود که قدمش برای شما خیر است. از مال حرام پرهیز کن . مراقب افکار و اعمال و رفتارت باش تا گرفتار صدمه و بلا نشوی .

فال ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما : ب د آ

تعبیر : طالعت خوب است اما از قصد و نیتی که داری دوری کن پشیمانی در پی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی . شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او برحذر باش . اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده می‌شود و به مرادت می رسی.


بیشتر بخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : علی اکبر رضایی