شرایط بیمه رایگان در سال ۱۴۰۱
شرایط بیمه رایگان در سال ۱۴۰۱
شرایط بیمه رایگان در سال 1401 مشخص شد.

به گزارش سرویس اقتصادی نودادبرتر، برای اطلاع از شرایط بیمه رایگان در سال ۱۴۰۱ با نودادبرتر همراه باشید.

کدام افراد رایگان بیمه می شوند؟

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با اعتبارات اختصاص یافته در بودجه ۱۴۰۱، عشایر امسال به صورت رایگان بیمه می‌شوند.

عباس پاپی زاده در سیزدهمین نشست قرارگاه امنیت غذایی عشایر با اشاره به اعتبارات حوزه عشایر در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد:

شرایط بیمه رایگان: امسال اتفاقات متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته در خصوص تجهیز مدارس عشایری و بیمه اجتماعی عشایر روی خواهد داد و

عشایر به صورت رایگان بیمه می‌شوند.

رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: مطالبات عشایر بیش از این است و باید در بودجه کشور به سهم واقعی خود برسند.

وی گفت: علت عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها در مناطق عشایری این است که حق عشایر در بودجه لحاظ نمی‌شود.

همچنین استان‌ها باید سهم عشایر از اعتبارات استانی را اختصاص دهند.

پاپی زاده تاکید کرد: مدیران ما با جدیت تمام این موضوع را از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها پیگیری کنند.

مبلغ حق بیمه سال ۱۴۰۱ در گروه‌های مشاغل آزاد و بیمه اختیاری بررسی شد.

جدول حداقل دستمرد ۱۴۰۱

Minimum wage table 1401

جدول حداقل دستمرد ۱۴۰۱

شورای عالی کار در اجرای ماده (۴۱) قانون کار، حداقل مزد ۱۴۰۱ را به شرح بالا به تصویب رسانیده است

مبلغ حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری ۱۴۰۱

The amount of freelance and optional insurance premiums 1401

مبلغ حق بیمه مشاغل آزاد و بیمه اختیاری ۱۴۰۱

با توجه به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، مبالغ بالا به عنوان حق بیمه اختیاری بررسی شده است.

Minimum optional insurance salary 1401

حداقل حقوق بیمه اختیاری ۱۴۰۱

سرانه درمان برای هر نفر در ماه فعلا در سال ۱۴۰۱ تعیین نشده است و همان مبلغ ۷۱.۶۰۰ تومان است.

نحوه محاسبه حق بیمه

شرایط بیمه رایگان: مبلغ حق بیمه ۳۰ درصد از دستمزد واقعی بیمه شده است که ۲۳درصد آن سهم کارفرما و ۷ درصد سهم بیمه شده است.
مسئول پرداخت حق بیمه کارفرماست که در صورت‌عدم پرداخت بموقع مشمول جریمه خواهد بود.حق بیمه را می‌توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:
  1.  حق بیمه‌ای که براساس دستمزد و حقوق پرداختی توسط کارفرما، محاسبه وتعیین شده و به صورت لیست پرداخت حق بیمه به شعب سازمان ارائه می‌گردد.
  2. بصورت مقطوع و براساس ماده (۳۵) توسط سازمان تامین اجتماعی برای برخی از مشاغل تعیین می‌شود.
  3. حق بیمه‌ای که برای بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری (خویش فرما) تعیین می‌شود که بر اساس دستمزد و حقوق اعلامی متقاضی وقرارداد فی‌مابین تعیین می‌شود. در این حالت میزان دستمزد اعلامی می‌بایست مابین حداقل و حداکثر دستمزد سال مورد نظر باشد.
  4.  تعیین حق بیمه به صورت ضریب برای قراردادهای پیمانکاری که توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌شود.

مطالب مرتبط:


نحوه محاسبه حق بیمه کارگران در سال ۱۴۰۱

معیار‌های اصلی که به صورت مستقیم، بر روی حق بیمه سال ۱۴۰۱ تاثیر می‌گذارند، حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن هستند.

=سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان در سال ۱۴۰۱

تعداد روز‌های کارکرد x پایه حقوق روزانه + حق مسکن + بن کارگری x سی درصد

نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که

کارفرما از حقوق و مزایای ۱۴۰۱ ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.

جدول حداقل بیمه اجباری کارگران سال ۱۴۰۱

ردیف عنوان ماهیانه ۳۱ روز ماهیانه ۳۰ روز اسفند (۲۹ روز)
۱ مبلغ حداقل دستمزد (روزانه: ۱.۳۹۳.۲۵۰) ۴۳.۱۹۰.۷۵۰ ۴۱.۷۹۷.۵۰۰ ۴۰.۴۰۴.۲۵۰
۲ حق خوار و بار ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۰۰.۰۰۰
۳ حق مسکن ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ۶.۵۰۰.۰۰۰
۴ جمع مشمول حداقل بیمه اجباری ۵۸.۱۹۰.۷۵۰ ۵۶.۷۹۷.۵۰۰ ۵۵.۴۰۴.۲۵۰
۵ بیمه سهم کارفرما (۲۰ درصد) ۱۱.۶۳۸.۱۵۰ ۱۱.۳۵۹.۵۰۰ ۱۱.۰۸۰.۸۵۰
۶ بیمه بیکاری سهم کارفرما (۳ درصد) ۱.۷۴۵.۷۲۳ ۱.۷۰۳.۹۲۵ ۱.۶۶۲.۱۲۸
۷ جمع بیمه سهم کارفرما (۲۳ درصد) ۱۳.۳۸۳.۸۷۳ ۱۳.۰۶۳.۴۲۵ ۱۲.۷۴۲.۹۷۸
۸ بیمه سهم کارگر (۷ درصد) ۴.۰۷۳.۳۵۳ ۳.۹۷۵.۸۲۵ ۳.۸۷۸.۲۹۸
۹ جمع مبلغ بیمه پرداختنی (۳۰ درصد) ۱۷.۴۵۷.۲۲۵ ۱۷.۰۳۹.۲۵۰ ۱۶.۶۲۱.۲۷۵

توضیحات جدول

  • کارگاه‌هایی که غیر از موارد فوق آیتم‌های دیگر مشمول بیمه را نیز پرداخت می‌نمایند، باید در لیست بیمه نیز لحاظ کنند.
  •  ردیف ۷ به عهده کارفرما می‌باشد و در سرفصل هزینه بیمه سهم کارفرما ثبت می‌گردد.
  • قابل توجه اینکه ردیف ۸ به‌عهده کارگر می‌باشد و در خالص پرداختی حقوق از کارگر کسر می‌گردد.
  •  ردیف ۹ جمع بیمه قابل پرداخت به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد که در سرفصل سایر حساب‌های پرداختنی- بیمه پرداختنی ثبت می‌گردد

و تا آخرین روز ماه بعد قابل پرداخت می‌باشد.

موارد مشمول حق بیمه

Enter the premium

وارد مشمول حق بیمه

مبنای محاسبه حق بیمه فرمول زیر است:

((تعداد روزهای کارکرد x پایه حقوق روزانه) + حق مسکن + بن کارگری) x سی درصد


بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : آیدا رضایی