مبلغ فطریه ۱۴۰۱ چقدر است؟ / مبلغ کفاره چقدر است؟ + نحوه پرداخت
مبلغ فطریه ۱۴۰۱ چقدر است؟ / مبلغ کفاره چقدر است؟ + نحوه پرداخت
مبلغ فطریه 1401 مشخص شد.

به گزارش سرویس اجتماعی نودادبرتر، برای پاسخ به سوالات مبلغ فطریه ۱۴۰۱ چقدر است؟ همچنین، مبلغ کفاره چقدر است؟ و همچنین نحوه پرداخت با نودادبرتر همراه باشید.

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ چقدر است؟

What is the Eid al-Fitr amount of 1401?

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ چقدر است؟

میزان زکات فطره امسال برای هر نفر بر پایه گندم ۳۲۰ هزار ریال و بر پایه برنج ۶۸۰ هزار ریال و برای کسانی که قوت غالب آنها ترکیبی از گندم و برنج باشد برای هر نفر ۵۰۰ هزار ریال است.

فطریه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

To whom does Eid al-Fitr belong?

فطریه به چه کسانی تعلق می گیرد؟

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ : زکات فطره را باید به فقیران، مسکینان، مسافران در راه مانده، بدهکاران، انجام کارهای خیر مانند ساخت مسجد، مدرسه یا…، کافرانی که به اسلام ترغیب شوند، آزادی بردگان و ماموران جمع‌آوری زکات فطره یا نائب امام پرداخت کرد. البته مردم فطریه خود را نیز می‌توانند به نهاد اصلی همچون دفتر مراجع عظام تقلید پرداخت کنند.

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ : امام علی (ع) نیز در این باره فرموده‌اند هر که زکات فطره را پرداخت کند خداوند به سبب آن نقص حاصل از زکات مالش را جبران می‌کند.

کفارۀ روزه به تومان در سال ۱۴۰۱

کفارۀ روزۀ ماه مبارک رمضان بر اساس موارد، با هم متفاوت است و ما در این‌جا به تفکیک آن‌را بیان می‌نماییم، سپس قیمت معادل آن‌را به تومان می‌توان محاسبه نمود.

۱. اگر روزه‌دار، عمدا با چیز حلالی روزه‌اش را باطل کند – مثل این‌که عمدا آب بخورد – باید دو ماه روزه بگیرد،

یا شصت فقیر را اطعام کند، و یا به هر کدام از آنها یک مُد (تقریباً ۷۵۰ گرم) گندم، جو، یا نان و مانند اینها کفاره دهد.

ولی چنان‌چه انجام هیچ‌کدام برایش ممکن نبود، هر چند مُدّ که مى‏تواند به فقرا غذا دهد، و اگر نتواند غذا دهد، باید استغفار کند،

اگر چه مثلًا یک مرتبه بگوید «استغفر اللَّه»، البته در فرض اخیر، هر وقت که توانایی پیدا نمود، لازم است – بنابر احتیاط واجب – کفاره دهد.

۲. اگر روزه‌دار، عمدا به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلش حرام‏ باشد؛ مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد؛

مثل نزدیکى کردن با همسر در حال حیض (بنابر احتیاط) کفارۀ جمع بر او واجب مى‏شود؛ یعنى باید علاوه بر دو ماه روزه، شصت فقیر را نیز اطعام کند،

و چنانچه هر دو برایش ممکن نباشد، هر کدام از آنها که ممکن است باید انجام دهد.

۳. کسی که روزۀ قضای ماه مبارک رمضان را، بعد از ظهر باطل کند، کفاره‌اش این است که ده فقیر را اطعام کند و

اگر نمی‌تواند – بنابر احتیاط – سه روز روزۀ پی در پی بگیرد.

گفتنی است، در پرداخت کفاره، کسی که قصد دادنِ گندم و مانند آن‌را دارد، می‌تواند مبلغ آن‌را به نرخ روز محاسبه و به فقیر بپردازد،

تا وی از جانب او مواد غذایی خریده و مصرف نماید.

بنابراین – با توجه به این که یک مدّ، تقریباً ۷۵۰ گرم است – برای ترک عمدی یک روز روزه، می‌تواند قیمت ۴۵ کیلوگرم گندم، جو، برنج و مانند آن‌را به فقیر بپردازد.

اگر کسی در ماه رمضان روزه خود را عمداً باطل کرده باشد، به علت سختی کفاره روزه و سیر کردن فقرا، اگر مقدار مبلغ آن را بدهد کافیست؟

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ : مراجع عظام تقلید می فرمایند: کسى که کفّاره روزه رمضان بر او واجب است، باید دو ماه روزه بگیرد (سى و یک روز آن باید پى در پى باشد) یا شصت فقیر را اطعام کند

یا به هر کدام یک مُد (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام یعنى گندم، جو و مانند اینها بدهد و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد هر تعداد مُد که مى‏تواند،

به فقرا طعام دهد و اگر نتواند طعام بدهد باید استغفار کند، اگر چه مثلاً یک مرتبه بگوید «استغفر اللَّه» و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که

هر وقت توانایی پیدا کرد، کفاره را بدهد. و در طعام نیز احتیاط مستحب آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود،

هر چند ظاهراً هر طعامى که بدهد، کافى است.

نتیجه این که شما در انتخاب یک نوع از کفاره مخیر هستید و معنای تخییر آن است که مکلف در انتخاب هر مورد آزاد است،


مطالب مرتبط:


days ramadan in Tomans in 1401

کفارۀ روزه به تومان در سال ۱۴۰۱

پس شما می‌توانید هر یک از موارد زیر را که خواستید انجام دهید.

  • الف. دو ماه روزه بگیرید.
  • ب. شصت فقیر را اطعام کنید یا به هر کدام یک مُد (تقریباً ۷۵۰ گرم) طعام (گندم، جو و مانند اینها) بدهید.
  • ج. اگر طعام هم نتوانستید بدهید، باید استغفار کنید.

البته مستحب است که در صورت امکان ترتیب مراعات شود.

شایان ذکر است، اگر انسان به چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلش حرام‏ باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد،

مثل نزدیکى کردن با همسر خود در حال حیض، – بنا بر احتیاط – کفاره جمع بر او واجب مى‏شود (یعنی باید علاوه بر شصت روز روزه، شصت فقیر را طعام دهد].

و چنانچه هر دو برایش ممکن نباشد، هر کدام از آنها که ممکن است باید انجام دهد.

ضمنا غالباً دفاتر مراجع، کفارات، رد مظالم و… را جهت رساندن به مستحق می‌پذیرند.

تکلیف روزه زنی که بچه شیر می دهد چیست؟

خانمی که حامله ( باردار) است و زاییدن او نزدیک است و روزه براى او یا حملش ضرر داشته باشد، روزه گرفتن بر او واجب نیست.

چنین زنی باید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و روزه‏هایى را که نگرفته است در سال های بعد قضا نماید.

همچنین زنی که بچه شیر می دهد اگر روزه گرفتن او باعث کم شدن شیر او یا ضرر به او یا طفل شیر خواره داشته باشد روزه گرفتن بر او واجب نیست.

و باید براى هر روز یک مد طعام یعنى گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد و نیز اگر براى خودش ضرر دارد، روزه بر او واجب نیست،

در نتیجه بنا بر احتیاط واجب باید براى هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. و در هر صورت روزه‏هایى را که نگرفته باید قضا نماید.

بنا بر این زنانی با شرایط مذکور در سؤال، ضمن افطار روزه های خود باید کفاره (براى هر روز یک مد طعام) در سال های بعد قضاء

روزه هایی را که نگرفته است قضاء کند.

آیا می شود کفاره روزه را به مادر و خواهر بی سرپرست داد؟ ۲. مقدار کفاره چقدر است؟

۱. اگر کسی پدرش فوت کرده باشد و مادرش بی سرپرست باشد و بی سرپناه و خواهر بیوه اش هم پیش او زندگی کند که یک بچه هم داشته باشد و

درآمدی نداشته باشند جز مبلغ ناچیزی (حدود ۳۰۰ هزارتومان) به عنوان بیمه مستمری، آیا می شود پسر وی که زندگی جداگانه دارد و

به علت مریضی قادر به روزه گرفتن نبوده، کفاره روزه خود را، به مادر یا خواهر خود که نیازمندند پرداخت کند؟ ۲. امسال یعنی سال ۱۳۹۰

اگر به دلیل مریضی روزه گرفته نشود، به ازای هر روز چقدر باید پرداخت نمود؟

۱. کفاره مربوط به روزه را باید به مصرف خوراک فقیری رسانید که واجب النفقه کفاره دهنده نباشد.

و فقیر، کسى است که مخارج سال خود و کسانى که عهده‌دار خرج آنهاست را ندارد. ولى کسى که صنعت، ملک یا سرمایه‌اى دارد که

مى‌تواند مخارج سال خود را به تدریج کسب کند، فقیر نیست. بنابراین نمی توان کفاره را به مادر، (که در صورت نیازمندی، نفقه او بر فرزند، واجب است)، داد.

اما خواهر در صورتی که فقیر شمرده شود می تواند کفاره در یافت کند. نیز اضافه می شود که ملاک قیمت کفاره، شهرى است که

کفّاره در آن پرداخت مى‌شود و قیمت آن را مى‌توانید به شخص مستحق بدهید، به شرط این که اطمینان داشته باشید مصرف نان مى‌کند

آیا کفاره را می‌توان به فقیر سید داد؟ و آیا باید کفاراتی که از سادات و غیر سادات می گیریم از هم جدا کنیم؟

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ : غیر سید، زکات(واجب) و فطریه را نمی‌تواند به سید دهد، ولی در سایر وجوهات؛ مانند کفارات، رد مظالم و صدقات مستحبی،

پرداخت آن به سید ایرادی ندارد، ولی بهتر است احتیاط نموده و غیر سید، کفاره‌اش را صرفا به غیر سید دهد.

البته برخی مراجع، پرداخت هر نوع وجوهات واجب(غیر از خمس) به سادات را دارای اشکال می‌دانند، مگر اینکه پرداخت کننده سید باشد.

بنابراین، هر چند طبق نظر اکثر فقها، غیر سید می‌تواند کفاره‌اش را به سید دهد، ولی مناسب است جهت رعایت احتیاط، کفاره‌ای که

از سادات و غیر سادات دریافت می‌کنید را از هم جدا نموده و کفاره غیر سید را به غیر سید دهید.

۲. شخص مریض که روزه برایش ضرر دارد نباید روزه بگیرد. حال اگر مریضی او تا سال آینده طول کشید، روزه هایش قضا ندارد

اما باید برای هر روز ۷۵۰ گرم گندم یا جو یا برنج به فقیر، کفاره بدهد.

حال اگر پس از رمضان بتواند روزه بگیرد، باید روزه هایش را قضا کند. و اگر تا سال آینده بدون عذر تأخیر انداخت علاوه بر قضا،

برای هر روز باید همان کفاره ای که ذکر شد بپردازد.

اگر پول کفاره‌ی روزه را داشته باشیم، ولی دسترسی به شصت فقیر نداریم، چه باید کنیم؟

در این‌ موارد، می‌توانید مبلغ کفاره را (با تذکر این‌که مبلغ مذکور، کفاره است) به کمیته امداد، مؤسسات خیریه یا دفاتر مراجع تقلید، تحویل نمایید.

جهت آگاهی از مقدار کفاره روزه پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

به طور کلى کفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان عبارت است از شصت روز روزه (که سى و یک روز آن باید پى در پى باشد) یا اطعام شصت فقیر و

یا دادن شصت مدّ طعام به شصت مسکین که سهم هر کدام یک مدّ ‏‏(تقریباً ۷۵۰ گرم گندم یا نان و مانند آن) مى‌باشد و قیمت آن را مى‌توانید

از بازار بدست آورید و دادن پول آن کافى نیست ولى اگر اطمینان داشته باشید که فقیر به وکالت از شما طعام خریده و سپس آن را به عنوان کفاره قبول مى‌‏کند،

اشکال ندارد؛ در هر صورت مى‌توانید به دفتر یکى از مراجع بپردازید و بگویید بابت چیست تا آنان به مصرف لازم برسانند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

مبلغ فطریه ۱۴۰۱ : در کفاره افطار به عمد کافی است بابت هر روز به ۶۰ فقیر، هر یک ۷۵۰ گرم نان یا گندم یا ماکارونی بدهید و در غیر آن مانند کفاره‌ای که

بر زن شیرده و زن حامله‌ای که وضع حملش نزدیک است واجب می‌گردد و همچنین کفاره تأخیر قضای روزه تا ماه رمضان بعد،

کافی است بابت هر روز ۷۵۰ گرم نان یا گندم یا ماکرونی به فقیر بدهید و پول از آن کفایت نمی‌کند.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
  • بهتر است طعام و یا وجهش را به کمیته امداد پرداخت کنید.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
  • می‌توانید به دفتر ارسال کنید تا به وکالت از جانب شما به فقرا پرداخت شود.

بیشتربخوانید:


انتهای پیام/

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۱ میانگین: ۵]
  • نویسنده : آیدا رضایی