ثبت نام پیش فروش ویژه سایپا امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰+ شرایط و لینک ثبت نام
ثبت نام پیش فروش ویژه سایپا امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰+ شرایط و لینک ثبت نام
شرایط ثبت نام پیش فروش ویژه سایپا امروز دوشنبه 1 آذر 1400 اعلام شد.
به گزارش نودادبرتر؛ ثبت نام پیش فروش ویژه سایپا امروز دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ آغاز شد و متقاضیان ثبت نام خودروهای سایپا با مراجعه به پورتال اینترنتی شرکت سایپا به نشانی http://www.saipacorp.com مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام در طرح پیش فروش سایپا از ۱ آذر ۱۴۰۰

پیش فروش سایپا امروز دوشنبه آذر ۱۴۰۰ آغاز شد. سایپا در جدیدترین برنامه پیش فروش خود اقدام به ارائه ۶ خودروی محبوب خود با موعد تحویل حداکثر یک ساله نموده است. کلیه متقاضیانی که در دوره های قبل جز برندگان قرعه کشی های سایپا و ایران خودرو نبوده اند می توانند با مراجعه به سایت http://www.saipacorp.com/ مراجعه و نسبت به ثبت خودروی مورد نظر خود اقدام نمایند. خودروهای عرضه شد پیش فروش سایپا شاهین G با قیمت ۱,۴۵۹,۰۰۰,، کوییک اس ۷۷۴,۹۷۰,۰۰۰کوییک دو رنگ۷۴۷,۰۸۰,۰۰۰، کوییک با گیربکش معمولی:۷۰۵,۳۱۰,۰۰۰، ساینا اس۷۱۲,۶۸۰,۰۰۰، سایپا اس ای :۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ و گوییک پلاس ۱,۱۶۶,۴۴۰ است.

در ادامه با نودادبرتر همراه باشید با جزئیات بیشتر در جدیدترین برنامه فروش سایپا ویژه آذر ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام پیش فروش سایپا ، زمان قرعه کشی سایپا، قیمت خودروهای ارائه شده، شرایط اختصاصی و عمومی بخشنامه فروش سایپا، تاریخ اعلام نتایج قرعه کشی سایپا و جدیدترین قیمت خودروهای  سایپا  و نحوه ثبت نام سایپا در بازار را باهم می خوانیم.

پیش فروش سایپا امروز 30 آبان 1400/ لینک ثبت نام سایپا + قیمت خودروهای ارائه شده

جدول ثبت نام پیش فروش سایپا آذر ۱۴۰۰

در جدول زیر جزئیات پیش فروش سایپا آذر ۱۴۰۰ بخوانید.

پیش فروش سایپا امروز 30 آبان 1400/ لینک ثبت نام سایپا + قیمت خودروهای ارائه شده

مهلت ثبت نام پیش فروش  سایپا

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ به مدت ۲ روز به صورت ۲۴ ساعته نسبت به ثبت‌ نام سایپا اقدام کنند.

زمان قرعه کشی پیش فروش سایپا آذر ۱۴۰۰۰

زمان قرعه کشی پیش فروش سایپا آذر ۱۴۰۰۰ نهایتا سه روز پس از پایان مهلت قانونی ثبت نام می باشد.

اسامی برندگان قرعه کشی پیش فروش سایپا آذر ۱۴۰۰

اسامی برندگام قرعه کشی سایپا در طرح پیش فروش یکساله  پس از برگزاری قرعه کشی در سایت سایپا به نشانی  www.saipacorp.com  قرار میگیرد.

ما نیز در نودادبرتر لینک آن را پس از قرعه کشی در همین خبر قرار می دهیم.

مهلت واریز وجه پیش فروش سایپا

کلیه برندگان قرعه کشی سایپا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج فرصت دارند تا وجه خودروی برنده شده را به حساب این شرکت خودرو ساز واریز کنند. در غیر این صورت از لیست برندگان حذف می شوند. و لیست رزرو یک جایگزین آن می شوند.

سایت ثبت نام پیش فروس سایپا آذر ۱۴۰۰

متقاضیان ثبت نام خودروهای سایپا با مراجعه به پورتال اینترنتی شرکت سایپا به نشانی http://www.saipacorp.com مراجعه نمایند و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط بخشنامه پیش فروش سایپا
۱ -محدودیت کد ملی برای ثبت نام ها اعمال خواهد شد. ) هر کد ملی مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو از مجموع دو گروه سایپا و ایران خودرو می باشد.

۲ -متقاضی طی ۰۸ ماه گذشته ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نزد شرکت های سایپا و ایران خودرو نداشته باشد .

۳ -امکان صلح )خرید انصرافی( و انتقال خودرو بصورت وکالتی وجود ندارد .

۴ -حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۰۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه رانندگی خودرو حداقل پایه سوم می باشند.

۵ -امکان ثبت نام برای متقاضی دارای پالک فعال انتظامی ) نصب بر روی خودرو ( میسر نمیباشد .

۶ -متقاضیانی که دارای پالک انتظامی فعال یا فاقد گواهینامه رانندگی بوده و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ضمن کم لم یکن تلقی شدن ثبت نام،

تا ۰ سال امکان ثبت نام در بخشنامه های فروش در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو را نخواهند داشت .

۷ -شماره کارت ، شماره حساب بانکی و شماره شبا که در آینده وجوه خرید خودرو از آن به حساب شرکت خودروساز واریز می گردد

الزاماً باید متعلق به شخص متقاضی باشد. در صورت درج اطالعات نادرست)شماره شبا(، تمام مسئولیت آن متوجه متقاضی ثبت نام

کننده خواهد بود.

۸ -شماره تلفن همراه اعالم شده می بایست متعلق به شخص متقاضی باشد.

۹ -کدپستی متقاضی ثبت نام کننده و کد نمایندگی انتخابی توسط مشتری میبایست از یک استان باشند . بدیهی است پس از انتخاب کد

نمایندگی ، امکان تغییر نمایندگی تحویل گیرنده وجود نداشته و مسئولیت آن بر عهده گروه سایپا نمی باشد.

۱۱ -مشتریان محترم میبایست پس از کارکرد ۰۱۱۱ کیلومتر و حداکثر ۵ ماه از تاریخ تحویل خودرو برای انجام سرویس اولیه به

نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا مراجعه نمایند در غیر اینصورت گارانتی خودرو ابطال میگردد.

۱۲ -ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نمی باشد.

۱۴ -چنانچه در هر یک از مراحل ثبت نام تا تحویل خودرو ، مشخص گردد اطالعات متقاضی ناصحیح بوده و یا ناقض شرایط بخشنامه می باشد، ثبت نام متقاضی کان لم یکن خواهد گردید.

۱۳ -در صورتیکه پس از امضای قرارداد فی مابین مشتری بر حسب ضرورت و یا الزامات قانونی و یا لزوم رعایت استانداردهای اجباری و محیط

زیست از جمله ) سطح آالیندگی یورو۲ ، یورو۵ و …( شرکت ملزم به نصب تجهیزات و یا لوازم اضافی ) آپشن ( بر روی خودرو گردد و یا

تغییری در برخی از قطعات خودرو ایجاد شود ، دعوتنامه تکمیل وجه هزینههای مربوطه صادر خواهد شد.

۱۲ -انتقال حقوق ناشی از انتخاب شدن در قرعه کشی به اشخاص ثالث ممنوع است.

۱۵ -با توجه به اهمیت کنترل مدارک هویتی و آدرس محل سکونت مشتریان ، نمایندگی موظف است مدارک و مستندات مشتریان را مطابق

بخشنامههای ۱۸۲۳۱۲ مورخ ۱۴/۱۵/۱۲۱۱ و ۱۸۶۶۸۹ مورخ ۱۳/۱۵/۱۲۱۱ کنترل و از صحت و سقم آن اطمینان حاصل نماید.

۱۶ -با توجه به دستورالعمل های صادره توسط پلیس راهور ناجا مبنی بر ثبت و بروزرسانی اطالعات فردی و آدرس مشتریان در سامانه شماره

گذاری موارد ذیل متذکر می گردد :

الف ( در صورتیکه مشتری در سامانه شماره گذاری فاقد اطالعات فردی و سکونتی بوده و یا بیشتر از یکسال از آخرین تاریخ

بروزرسانی اطالعات فردی و نشانی محل سکونت آن در سامانه شماره گذاری گذشته باشد، مشتری محترم میبایست با مراجعه

به مراکز تعویض پالک نسبت به ثبت آخرین اطالعات خود اقدام نموده و پس از دریافت برگه احراز سکونت ، آن را به نمایندگی

محل ثبت نام خود تحویل نماید.

ب ( در صورتیکه مشتری دارای برگه احراز سکونت باشد میبایست حتماً برگه مذکور را به نمایندگی محل ثبت نام خود تحویل

نماید در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده مشتری خواهد بود.

الزم به ذکر است تا زمانیکه برگه احراز سکونت توسط مشتری به نمایندگی ارائه نگردد و یا اطالعات مورد نیاز شماره گذاری به

درستی ارائه نشده باشد، شماره پذیرش مشتری وارد مرحله تخصیص نخواهد شد و فاکتور نمیگرددو عواقب ناشی از عدم

فرآیند مذکور بر عهده مشتری خواهد بود همچنین عالوه بر اینکه سود تاخیر در تحویل ناشی از عدم شماره گذاری به آنان تعلق

نخواهد گرفت، هزینه پارکینگ و نگهداری خودرو نیز از ایشان دریافت خواهد شد.

۷ -در روش پیش فروش، قیمت غیر قطعی بوده و هیچگونه مبلغی بعنوان پیش دریافت، تا قبل از اعالم اسامی انتخاب شدگان در قرعه کشی اخذ

نمیگردد.

۱۸ -درصورت ثبت نام بیش از ظرفیت تعیین شده برای خودروهای تحویلی در این طرح ، پس از پایان ثبت نام اولیه و پس از صحت سنجی

اطالعات ثبت شده و با حضور مراجع نظارتی ، قرعه کشی به تفکیک هر خودرو جهت انتخاب متقاضیان نهایی و اولویتبندی زمان تحویل خودرو

مطابق ضوابط ابالغی از کمیته خودرو صورت خواهد پذیرفت.

۱۹ -فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت فروش اینترنتی سایپا ظرف مدت یک روز پس از اتمام قرعه کشی اعالم خواهد شد. )کلیه

متقاضیان محترم میبایست پس از پایان ثبت نام و قرعه کشی به سایت فروش اینترنتی گروه سایپا مراجعه و از نتایج قرعه کشی مطلع گردند(

۴۱ -پس از اعالم نتایج قرعه کشی، منتخبین روش پیش فروش می بایست ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به واریز وجه علیالحساب قیمت

خودرو اقدام نمایند.

۴۱ -در صورت عدم تکمیل وجه در موعد مقرر ، امتیاز ثبت نام متقاضی منتخب شده در قرعه کشی ابطال خواهد شد .

۴۴ -در روش پیش فروش ، قیمت نهایی خودروها در زمان ارسال دعوتنامه به قیمت روز شرکت بوده و بر اساس قیمت زمان تحویل

مندرج در قرارداد مشتریان، محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره : مبلغ واریزی از سوی مصرف کننده به عنوان بخشی از ثمن معامله به صورت علی الحساب پرداخت گردیده است. قیمت نهایی خودرو بر

اساس قرارداد پس از صدور دعوتنامه توسط خودروساز و تکمیل وجه توسط مصرف کننده و بر مبنای قیمت زمان تحویل مندرج در قرارداد مشخص

خواهد شد.

۴۳ -در روش پیش فروش، رنگ خودرو توسط مشتری و پس از صدور دعوتنامه تکمیل وجه بر اساس رنگ های قابل عرضه ، انتخاب خواهد شد.

بنابراین رنگ انتخابی در زمان ثبت نام، مالک تحویل خودرو نخواهد بود.

۴۲ -در این بخشنامه از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو ، سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.

۴۵ -در صورت بروز هرگونه تاخیر احتمالی در تحویل خودرو برابر ضوابط مندرج در قرارداد، خسارت تاخیر به صورت روز شمار)۱۴درصد سالیانه(

محاسبه و در بازه زمانی مطابق ضوابط قابل پرداخت خواهد بود.

۴۶ -امکان انتخاب بستههای خدمت و آپشن برای خودروها بصورت اختیاری فراهم می باشد . در صورت انتخاب بسته، مبلغ آن در زمان پرداخت

مابه التفاوت از مشتریان اخذ می گردد.

قیمت خودرو های سایپا آبان  ۱۴۰۰

مدل خودرو قیمت (تومان)
سمند LX (ساده) ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۴۰۵ GLX ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس ساده ۲۷۷.۰۰۰.۰۰۰
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ ۳۰۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ ۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) ۳۰۳.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 ۲۹۴.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴۲۹.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) ۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ ۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰
 تندر۹۰ E2 ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۵۳۵.۰۰۰.۰۰۰
رانا LX ۲۴۲.۰۰۰.۰۰۰
رانا پلاس (۱۴۰۰) ۲۷۸.۰۰۰.۰۰۰
دنا  معمولی (رینگ فولادی) ۳۱۷.۰۰۰.۰۰۰
دنا  معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ ۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰
دنا پلاس دنده ای توربو ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هایما s7 توربو ۷۸۵.۰۰۰.۰۰۰
سایپا ۱۱۱ ۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰
سایپا ۱۳۱ ۱۴۹.۰۰۰.۰۰۰
 سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) ۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰
ساینا ۱۶۹.۰۰۰.۰۰۰
ساینا ۱۴۰۰ ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰
تیبا(رینگ فولادی ) ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰
تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ ۱۶۲.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰
تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰
کوییک دنده ای  ۱۴۰۰ ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) ۹۳۵.۰۰۰.۰۰۰
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰۰
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
۴۱۰.۰۰۰.۰۰

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۰ میانگین: ۰]
  • نویسنده : مریم بالوی فیلی